Fremmede arter i Norge

NB! Dette er risikovurderingene fra 2012.
Se de nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018