NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Alchemilla wichuraeskarmarikåpe

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert - Informasjonen gjelder Svalbard

Bakgrunnsinformasjon

Skarmarikåpe Alchemilla wichurae er observert én gang i Moskushavn ved Adventfjorden i 1939 (Hadac 1944). Arten har aseksuell frøformering, er en av de mest hardføre artene av slekta, men likevel trolig noe for varmekrevende til å reprodusere på Svalbard.

Først observert i Norge
Nordenskiöld Land: Moskushavn - 1939
Naturlig opprinnelse
  • Amerika Nord
  • Europa Nord

Nordvest-Europa og Grønland.

Kom til Norge fra
  • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
  • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
5 år