NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Alchemilla subcrenataengmarikåpe

Ikke svartelistet

Vurdering for Svalbard - Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 5
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Observasjoner i Barentsburg 1988 og 2011.

Forventet levetid konklusjon 50 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: 0

Kriteriedokumentasjon

Engmarikåpe Alchemilla subcrenata ble først funnet i Barentsburg i 1988 (Liska &amp; Soldan 2004), men kan ha stått der en tid. Det er uvisst, eller kanskje usannsynlig, at arten formerer seg, men den er i hvert fall lenge gjenstående. Arten ble gjenfunnet i 1996 og 2011 i flere individer. Arten har aseksuell frøformering og er dermed ikke avhengig av pollinering mellom ulike individer. Det er ikke sannsynlig at den kan bli noen trusset mot noe i Svalbards natur.

Først observert i Norge
Nordenskiöld Land: Barentsburg - 1996
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Nord-, Mellom- og Øst-Europa.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1996 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Engmarikåpe Alchemilla subcrenata ble først funnet på gjødselhaug i Barentsburg i 1996, men kan ha stått der en tid. Det er uvisst, eller kanskje usannsynlig, at arten formerer seg, men den er i hvert fall lenge gjenstående. Arten ble gjenfunnet i 2011 i flere individer. Arten har aseksuell frøformering og er dermed ikke avhengig av pollinering mellom ulike individer.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Liska, J & Soldan, Z 2004. Preslia 76: 279-290
Naturtyper
 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

I bebyggelsen og ved fjøset i Barentsburg.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år