NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Rumex acetosaengsyre

Ikke svartelistet

Vurdering for Svalbard - Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 50
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Små kolonier på minst fire steder på Bjørnøya. Ingen individtelling tilgjengelig.

Forventet levetid konklusjon 50 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: 0

Kriteriedokumentasjon

Engsyre Rumex acetosa er funnet tilfeldig på Spitsbergen i "Adventbay" 1897, Virgohamna 1898, Ny-Ålesund 1928 og 1964, og Longyearbyen og Sverdrupbyen 1939. Mer stabile er forekomster på Bjørnøya, der arten ble funnet fire steder i 1957 og gjenfunnet i 1958 og 1983, og på Jan Mayen der den ble funnet ved Søyla i 1983 og gjenfunnet 1996. Vi rekner med mulig reproduksjon på Bjørnøya og Jan Mayen. Materialet som er funnet synes å høre til den mest kulturbundne rasen, subsp. acetosa. Det er ingen tegn (foreløpig) til at arten ekspanderer fra etableringsstedene. Den vil neppe utgjøre noen trussel mot stedegen natur.

Først observert i Norge
Nordenskiöld Land: "Adventbay" - 1897
Første observerte etablering i Norge
Bjørnøya: Krillvasshytta, Russehamna, Tunheim og Herwighamna - 1957
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Eurasia og Nordvest-Afrika.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1897 - 1898
  Sted
  Adventfjorden, Virgohamna
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1928 - 1928
  Sted
  Ny-Ålesund
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1939 - 1939
  Sted
  Longyearbyen, Sverdrupbyen
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1957 - 1958
  Sted
  Bjørnøya
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1964 - 1964
  Sted
  Ny-Ålesund
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1983 - 1996
  Sted
  Bjørnøya, Jan Mayen
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  • Jan Mayen med kystnære øyer
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Engsyre Rumex acetosa er funnet tilfeldig på Spitsbergen i "Adventbay" 1897, Virgohamna 1898, Ny-Ålesund 1928 og 1964, og Longyearbyen og Sverdrupbyen 1939. Mer stabile er forekomster på Bjørnøya, der arten ble funnet fire steder i 1957 og gjenfunnet i 1958 og 1983, og på Jan Mayen der den ble funnet ved Søyla i 1983 og gjenfunnet 1996. Vi rekner med mulig reproduksjon på Bjørnøya og Jan Mayen. Materialet som er funnet synes å høre til den mest kulturbundne rasen, subsp. acetosa.

Naturtyper
 • uregulert bebyggelse

 • Massedeponier

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år