NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ruderaliaugrasløvetann-gruppa

Ikke svartelistet

Vurdering for Svalbard - Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Estimert på bakgrunn av fotodokumentasjon 2008 fra Barentburg.

Forventet levetid konklusjon 50 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: 0

Kriteriedokumentasjon

Ugrasløvetann Taraxacum sect. Ruderalia har vært registrert her og der på Svalbard siden 1928 (Hotellneset, Gåsehamna, Hornsund), men først som stabil i Barentsburg fra 1988, der den senere år har vært observert med stor populasjon og årviss reproduksjon. I Longyearbyen ble den registert i 1939 (Hadac 1944) og i 1960 ble det notert "rikelig av sterile rosetter" (Sunding 1961), men den har ikke vært registrert de senere årene og antas å være borte. Frø av antatt ugrasløvetann spres på skoene til reisende som ankommer Svalbard (Ware med flere 2012), og arten kan derfor forventes å dukke opp mange steder i fremtiden. Arten anses ikke som noen trussel mot stedegen natur i dag, men den bør følges med på ettersom den er fertil og vindspredt. Den kan også lett forveksles med den stedegne polarløvetann Taraxacum brachyceras.

Først observert i Norge
Sørkapp Land: Gåsehamna; Nordenskiöld Land: Hotellneset; Wedel Jarlsberg Land: Hornsun - 1928
Første observerte etablering i Norge
Nordenskiöld Land: Barentsburg - 1996
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1928 - 1928
  Sted
  Hotellneset, Gåsehavna, Hornsund
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1939 - 1939
  Sted
  Longyerabyen
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1960 - 1960
  Sted
  Longyearbyen
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1988 - 2011
  Sted
  Barentsburg
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ugrasløvetann Taraxacum sect. Ruderalia har vært registrert her og der på Svalbard siden 1928 (Hotellneset, Gåsehamna, Hornsund), men først som stabil i Barentsburg fra 1988, der den senere år har vært observert med stor populasjon og årviss reproduksjon. I Longyearbyen ble den registert i 1939 (Hadac 1944) og i 1960 ble det notert "rikelig av sterile rosetter" (Sunding 1961), men den har ikke vært registrert de senere årene og antas å være borte.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Sunding, P 1961. Noen plantefunn fra Vestspitsbergen sommeren 1960 Blyttia 19: 125-129
  • Ware, Chris Bergstrom, Dana Müller, Eike Alsos, Inger 2012. Humans introduce viable seeds to the Arctic on footwear Biological Invasions 14: 567-577
  • Hadac, E 1941. The introduced flora of Spitsbergen Det Kongelige Departementet for Handel, Sjøfart, Industri, Håndverk og Fiskeri 49
Naturtyper
 • Skrotemark

 • bybebyggelse

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyrefor

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra turisme

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år