NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Artemisia absinthiummalurt

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert - Informasjonen gjelder Svalbard

Bakgrunnsinformasjon

Malurt Artemisia absinthium er funnet som steril plante i Barentsburg 1988 (Liska og Soldán 2004). Arten er altfor varmekrevende til å reprodusere på Svalbard.

Først observert i Norge
Nordenskiöld Land: Barentsburg - 1988
Naturlig opprinnelse
  • Asia
  • Europa Nord
  • Europa Sør

Europa og Vest-Asia.

Kom til Norge fra
  • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
  • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
5 år