NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Achillea millefoliumryllik

Ikke svartelistet

Vurdering for Svalbard - Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 20
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Observasjoner i Barentsburg og Pyramiden 2011.

Forventet levetid konklusjon 50 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: 0

Kriteriedokumentasjon

Ryllik Achillea millefolium (subsp. millefolium) er funnet i flere bosetninger på Spitsbergen: Advent Bay 1897, Ny-Ålesund 1928, Colesbukta 1936, Moskushavn 1939, Longyearbyen 1939, 1960 og 2006, Pyramiden 1961, 1993 og 2011, og Barentsburg 1988, 1993, 2007, 2008, 2011. Arten har klonal vekst med jordstengler og står igjen lenge etter innførsel. Blomstrer. Moden frukt ikke observert, men frøreprodusjon antatt pga forekomster med mange individer. Liska og Soldan (2004) refererer informasjon fra A.A. Tishkov om at arten er vegetativt etablert i Barentsburg og har blomstret to ganger i en 12-års periode. Under registrering av innførte arter i 2007, 2008 og 2011 ble den observert i knopp eller blomstrende. Arten synes nå å være godt etablert i Barentsburg, mens kun 3 individer ble observert i Pyramiden i 2011. Vi vurderer ikke arten som en risiko for stedegen natur.

Først observert i Norge
Nordenskiöld Land: "Adventbay" - 1897
Første observerte etablering i Norge
Nordenskiöld Land: Barentsburg - 1988
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Europa, Nord-Asia, Nord-Amerika i flere raser, vår rase er subsp. millefolium.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1897 - 1897
  Sted
  Adventbay
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1936 - 1936
  Sted
  Colesbukta
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1939 - 1939
  Sted
  Moskushavn
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1939 - 2006
  Sted
  Longyearbyen
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2
  Kommentar
  Registrert 1939, 1960 og 2006.

 5. Periode
  1988 - 2011
  Sted
  Barentsburg
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2
  Kommentar
  Registrert 1988, 1993, 2007, 2008 og 2011.

 6. Periode
  1961 - 2011
  Sted
  Pyramiden
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2
  Kommentar
  Registrert 1961, 1993 og 2011.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ryllik Achillea millefolium (subsp. millefolium) er funnet i flere bosetninger på Spitsbergen: Advent Bay 1897, Ny-Ålesund 1928, Colesbukta 1936, Moskushavn 1939, Longyearbyen 1939, 1960 og 2006, Pyramiden 1961, 1993 og 2011, og Barentsburg 1988, 1993, 2007, 2008, 2011. Arten har klonal vekst med jordstengler og står igjen lenge etter innførsel. Blomstrer. Moden frukt ikke observert, men frøreprodusjon antatt pga forekomster med mange individer. Liska og Soldan (2004) refererer informasjon fra A.A. Tishkov om at arten er vegetativt etablert i Barentsburg og har blomstret to ganger i en 12-års periode. Under registrering av innførte arter i 2007, 2008 og 2011 ble den observert blomstrende i Barentsburg.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Liska, J & Soldan, Z 2004. Preslia 76: 279-290
Naturtyper
 • Skrotemark

 • Landbruksbebyggelsesområder

Dominerende nedenfor grisehuset i Barentsburg, spredt i bebyggelse i Barentsburg og Pyramiden..

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år