NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Barypeithes mollicomus

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Kan ha forsvunnet fra Norge etter at den var etablert en periode på midten av forrige århundre.

Første observerte etablering i Norge
Før 1960
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 2011
  Fylkesforekomst

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten funnet to-tre steder i Norge før 1970 (Strand 1960 + oppdateringer). Ikke registert de siste 30 årene. Samme tendens også i tilgrensende områder i Sverige.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Utbredt over hele Europa, inkludert Sverige, Danmark og Finland (Palm 1937).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Palm, T. 1937. De nordiske arterna i släktet Barypithes Duval Entomologisk Tidskrift 58: 19-30
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Konstruert fastmark

 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmarkseng

I Danmark funnet under løv og i poppelstubber. I Sverige funnet på grusgrund ved basis på valmue i en bakgård med eldre trær av Abies. I Finland ble den funnet ved solling av materiale på bakken under sibirgran (Abies sibirica) (Palm 1937).

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med masse

  (Pågående)