NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Gyromitra sphaerospora

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 25
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

5 forekomster x mørketall 5

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Vedsubstrat.

Kriteriedokumentasjon

Artsinfo:

Pseudorhizina spaerospora er en saprotrof sopp som vokser på morken ved. Det pussige er at den alltid er funnet på vedkonstruksjoner, og spesielt gamle sagbruk. Vi vet veldig lite hvorfor, men ut fra opptreden vurderes arten som innført (uten at vi har gode holdepunkter).

Invasjonspotensial:

Bare 5 forekomster er kjent (mange gjenfunn på samme lokalitet, men med flere år mellom hvert gjenfunn). Etablering på naturlig virke er ennå ikke observert, men vi må regne med en framtidig etablering på morken, naturlig ved.

Økologisk effekt:

Liten.

Først observert i Norge
Oslo: Sørkedalen, Sinnober - 1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1948 - 2002
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Langsom og sporadisk. Synes å danne fruktlegemer bare visse år.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Torkelsen, A.-E. 1985. Pseudorhizina sphaerospora – a rare, beautiful fungus of early summer. Agarica 6: 358–362
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • tømmerdeponi

 • tømmeropplag

 • barkhaug

 • sagflishaug

 • hogstavfall

 • industriutbyggingsområde

Påfallende ofte funnet ved sagbruk.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år