NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Halyomorpha halys

Svartelistet

Høy risiko   HI:4a,2g

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Vi har ikke basisdata for å kunne vureder forventet levetid for eventuelle populasjoner som sprer dseg til Norge.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

c Naturtypekolonisering

 • Først og fremst kulturmarksarealer, men kan også gå inn i andre naturtyper.

Kriteriedokumentasjon

Arten kommer opprinnelig fra Øst-Asia, men er introdusert til USA og Europa en rekke ganger for biologisk kontroll av coloradobille. Arten har nylig vist eksplosiv spredning i USA (fra 1996) og i Europa (fra 2008) (Zhu et al. 2012) og der er ikke utenkelig at den vil kunne etablere seg i Norge i løpet av relativt kort tid. Arten er først og fremst skadedyr i fruktplantasjer, f eks eple, men det er ikke utenkelig at den også kan påvirke naturlige økosystemer.

Naturlig opprinnelse
 • Asia
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Basert på spredningsmodeller, kan arten forventes å spre seg til Norge (Zhu et al. 2012).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten kommer opprinnelig fra Øst-Asia, men er introdusert til USA og Europa en rekke ganger for biologisk kontroll av coloradobille. Arten har nylig vist eksplosiv spredning i USA (fra 1996) og i Europa (fra 2008) (Zhu et al. 2012).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Rabitsch, W. 2008. Alien True Bugs of Europe (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) Zootaxa 1827: 1-44
  • Zhu, G., Bu, W., Gao, Y., Liu, G. 2012. Potential Geographic Distribution of Brown Marmorated Stink Bug Invasion (Halyomorpha halys) PlosOne 7: 1-10
Naturtyper
 • Kulturmark

 • Åker og kunstmarkseng

 • Konstruert fastmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Kun i fremtiden)
 • Tilsiktet utsetting - Biologisk bekjemping

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Kun i fremtiden)