NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Glomerella acutatajordbærsvartflekk

Svartelistet

Høy risiko   HI:4a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

Kriteriedokumentasjon

Glomerella acutata er patogen på slektene Fragaria, Malus, Sorbus, Prunus og Ilex. Arter i disse slektene vokser i flere klimasoner på kulturmark og fastmarksskogsmark her i landet. Det fleste funn har vært på dyrka jordbær, men det er grunn til å tro at smittetrykket fra kulturplanter har ført til en parallell spredning i naturen.

Estimert forventet levetid er usikker fordi arten er relativt ny her i landet. Men G. acutata har vertplanter i slektene Fragaria, Malus, Sorbus, Prunus og Ilex. Arter i disse slektene vokser i flere klimasoner her i landet og derfor forentes en levetid av patogenet på over 1000 år.

G. acutata har vertplanter i slektene Fragaria, Malus, Sorbus, Prunus og Ilex. Arter innen disse slektene vokser både på kulturmark og forvillet på kulturmarkseng og fastmarksskogsmark.

Patogenet spres med infisert plantemateriale over større avstander. Sporer av G. acutata kan spres lokalt gjennom lufta og med vannsprut i regnvær. Derfor er det ikke mulig å angi hastighet i km/år.

Først observert i Norge
Oppland, Jevnaker - 1921
Første observerte etablering i Norge
Oppland, Jevnaker - 1921
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1921 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall individer
  10000
  Antall forekomster
  1000

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Colletotrichum acutatum finnes ikke i Norsk Soppdatabase og forekomsten er basert på belegg i Herb. Bioforsk. Spredningshistorikken gjelder kulturplanter. Det er imidlertid grunn til å tro at smittetrykket fra kulturplanter har ført til en parallell spredning til vertplanter i naturen.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

DAISIE (Delviering Alien Invasive Species Inventories for Europe) viser at Tyskland, Danmark, Sverige og Finland har C. acutatum på listen over fremmede arter.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Aamot, H. Udnes 2007. Colletotrichum acutatum i jordbær og andre vertplanter i Noreg Mastergradsoppgaver, UMB
  • Stensvand, A., Strømeng, G.-M., Talgø, V., Sundheim, L. 2007. Jordbærsvartflekk Colletotrichum acutatum Artsdatabankens faktaark nr 54. 2007: 1
Naturtyper
 • lågurt- kulturmarkseng

 • kulturmarkskalkeng

 • Berg, ur og grunnjordsystemer

Colletotrichum acutatum er her i landet funnet som patogen på Malus spp., Fragaria spp., Sorbus aucuparia, Prunus padus og Ilex aquifolium

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  11 - 100
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100