NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Onchocleidus sp.

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Solabbor er tallrike i noen tjern i Asker. Solabbor kan ha flere 10-talls Onchocleidus sp. på gjellene. Antallet parasitter varierer gjennom året.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Oncocleidus sp. lever på gjellene til den introduserte fiskearten solabbor (Lepomis gibbosus) som har blitt satt ut i flere tjern i Asker-området (Akershus). Solabbor reproduserer og synes å være etablert. Parasitten vil leve i Norge så lenge solabbor lever i tjernene. Dersom solabbor utryddes ved kjemiske tiltak (rotenon) fra alle tjern, vil denne gjelleparasitten også bli utryddet i Norge. Det er ikke kjent at den overleve hos andre fiskearter i norsk fauna.

c Naturtypekolonisering

 • Oncocleidus sp. lever på gjellene til solabbor (Lepomis gibbosus) i ferskvann.

Kriteriedokumentasjon

Oncocleidus sp. lever på gjellene til solabbor (Lepomis gibbosus). Denne fiskearten holdes som akvariefisk, men har blitt påvist i flere vann i Asker-området (Akershus). Sannsynligvis har solabbor blitt satt ut i disse vannene av akvarister. Solabbor reproduserer og synes å være etablert. Parasitten vil leve i Norge så lenge solabbor lever i tjernene. Dersom solabbor utryddes ved kjemiske tiltak (rotenon) fra alle tjern, vil denne gjelleparasitten også bli utryddet i Norge. Det er ikke kjent at den overleve hos andre fiskearter i norsk fauna. Den videre spredningen av Oncocleidus sp. er avhengig av at infiserte solabbor flyttes og settes ut i nye tjern eller innsjøer. Dette er forbudt, men blir likevel gjort av enkeltpersoner. Det må forventes at spredningshastigheten er nær null, men at spredning kan forekomme. Parasitten har neppe annen økologisk effekt enn en liten negativ effekt på solabbor.

Først observert i Norge
Asker - 2004
Første observerte etablering i Norge
Asker - 2005
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Parasitten lever på gjellene til solabbor (Lepomis gibbosus). Denne fiskearten holdes som akvariefisk. Solabbor har blitt påvist i flere vann i Asker-området (Akershus). Opprinnelig ble solabbor sannsynligvis satt i disse vannene ut av akvarister.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2004 - 2005
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Sterud, E. and Jørgensen, A. 2006. Pumpkinseed Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) (Centrarchidae) and associated parasites introduced to Norway. Aquatic Invasions 1: 278-280
Naturtyper
 • ytre vev hos ferskvannsfisk

Onchocleidus sp. lever på gjellene til den introduserte ferskvannsfisken solabbor Lepomis gibbosus. Parasitten legger egg som klekker til en infektiv larve. Onchocleidus sp. har en direkte livssyklus uten mellomverter.

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Ulovlig utsetting/dumping