NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Otiorhynchus corruptor

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Vil trolig ikke kunne overleve utendørs i Norge

Først observert i Norge
Bergen - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
  • Europa Sør

Italia

Årsak til tilstedeværelse
  • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kun en observasjon fra Norge Introdusert med druer fra Italia til en butikk i Bergen.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Har også kommet med frukt til Sverige, Danmark og Finland

Naturtyper
  • Konstruert fastmark

Vektorer
  • Utilsiktet introduksjon - Med frukt

    (Pågående)