NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Hymenoscyphus pseudoalbidusaskeskuddbeger

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4ac,4defg

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 4   Mer enn 20 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 4   Negativ effekt på den langsiktige bestandsutviklingen eller forårsake en signifikant reduksjon av bestandsstørrelsen til minst én truet art eller nøkkelart
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 4   Påvirke stedegne arter i betydelige deler av deres utbredelsesområde
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 4   I mer enn 5 % av forekomstarealet
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 4   I mer enn 10 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Bygger på observasjoner i askeskoger og skogtyper hvor angrepet ask finnes. Det er titusenvis med fruktlegemer på askebladstilker i skogbunnen i skoger med mye skade.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart - Observert i Norge
Vert-parasitt-interaksjoner Truet art / nøkkelart - Observert og dokumentert i Norge

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

Kriteriedokumentasjon

Askeskuddbeger (Hymeoscyphus pseudoalbidus) angriper askeskudd og fører til store skader, eventuelt utdøing av ask, og har ført til at ask nå er rødlistet i Norge. Foruten skuddskader sees arten som små hvite fruktlegemer (stilkete begere) på nedfalne bladstilker av ask, der den forekommer i store mengder. Arten som ble nybeskrevet i 2010 (Queloz et al 2010) har trolig vært tilstede i Europa lenger enn den observerte askevisningen. Soppen kan naturlig spres over nokså store avstander, men den har også blitt spredd med plantemateriale. Skadd ask ble først observert i Polen i 1992 og har deretter spredd seg til store deler av Europa (Timmermann et al 2011). I Norge ble den først observert i 2008, men eldre nekroser tyder på at den i hvert fall var her i 2006. Planteskoleeieren hvor sjukdommen først ble oppdaget fortalte at trær hadde begynt å skrante allerede året før. HA spredd seg rakst i askeskog, trolig mye grunnet spredning med plantemateriale. Naturlig observert spredning av sjukdommen har vært på rundt 30 km per år.

Først observert i Norge
Østfold-Akershus - 2006
Første observerte etablering i Norge
Østfold-Akershus - 2006
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent

Arten er nylig beskrevet, og opprinnelse er foreløpig ukjent.

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Er usikkert hvor den kom fra, men den planteskola hvor askeskuddsjuke først ble observert hadde importert småplanter fra Sverige.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering

Om arten er risikovurdert i andre land er ukjent, men det er lite trolig da den er nylig beskrevet (2010).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2006 - 2006
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  Kommentar
  I 2008 ble det funnet noen få nekroser som stammer fra infeksjoner som har skjedd i 2006, også utenfor planteskolen som allerede i 2007 måtte ha hatt en del tilfeller

 2. Periode
  2007 - 2007
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall individer
  10000
  Antall forekomster
  1000

 3. Periode
  2008 - 2008
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall individer
  10000
  Antall forekomster
  1000
  Forekomstareal
  200
  Utbredelsesområde
  200

 4. Periode
  2009 - 2009
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall individer
  100000
  Antall forekomster
  10000

 5. Periode
  2010 - 2010
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall individer
  100000
  Antall forekomster
  10000
  Utbredelsesområde
  10000

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Soppen spres ved sporer i lufta/vind. Observert spredning av sjukdommen i to år gjennom søndre deler av Rogaland ca 30 km per år. Spredning ellers har trolig skjedd med plantemateriale. For eksempel ble et parti med store planter solgt fra planteskole på Østlandet for bruk ved Leira kapell, Trondheim og overskuddsmateriale ble sendt til planteskole i Orkdal. Alt materialet ble etter hvert destruert.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Første gangs observasjoner for enkelte land: 1992 Polen; 1996 Litauen, 2000 Latvia, 2001 Sverige, 2002 Tyskland og Tsjekkia, 2003 Estland og Danmark, 2004 Slovakia, 2005 Østerike og Romania, 2006 Norge, Slovenia, 2007 Finnland, Ungarn, Sveits, 2008 Frankrike, 2009 Italia, Kroatia, 2010 Belgia (Timmermann et al 2011).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Queloz V, Grunig CR, Berndt R Kowalski T, Sieber TN & Holdenrieder O. 2011. Cryptic speciation in Hymenoscyphus albidus Forest Pathology 41: 133-142.
  • Solheim H, Timmermann V, Børja I & Hietala AM 2011. En liten sekksporesopp, Hymenoscyphus pseudoalbidus, truer aska i Europa. Agarica 30: 81-88
  • Timmermann V, Børja I, Hietala AM, Kirisits T & Solheim H 2011. Ash dieback: Pathogen spread and diurnal patterns of ascospore dispersal, with special emphasis on Norway. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 41: 14-20
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

 • Kulturmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Kun historisk)