NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Angiostrongylus vasorum

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4a,3d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 2   Kan føre til en økt prevalens av stedegne parasitter i eksisterende stedegne verter

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Er hittil ikke blitt påvist hos rev eller hund i Norge, men ved Koster i Sverige.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

De naturlige endevertene (rev, hund) og mellomvertene (snegler) finnes i Norge og norsk klima tillater utvikling fra L1 til infektiv L3 i sneglene. Ved etablering hos vill rødrev i Norge vil parasitten i praksis være nesten umulig å utrydde igjen.

c Naturtypekolonisering

 • Naturtype er her brukt i betydningen (ende-)verter for parasitten. Vil kunne etablere seg hos vill rødrev og gradvis spre seg til ulike deler av Norge. Vil da også sporadisk kunne forekomme hos hund, etter opptak av snegler primært smittet av rev.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Vert-parasitt-interaksjoner Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Kun utenlandsdata

Kriteriedokumentasjon

Angiostrongylus vasorum opptrer som voksen i lungearterien/høgre hjertekammer hos rødrev, andre arter av rev og hund (endeverter). Den bruker ulike arter av nakne og skallbærende snegler som mellomverter, og i disse skjer det en utvikling fra førstestadiumslarve (L1) in infektiv tredjestadiumslarve (L3). Rev og hund smittes ved å spise infiserte snegler. Aktuelle sneglearter finnes i Norge, og utvikling fra L1 til infektiv L3 kan trolig også skje under våre temperaturforhold, i alle fall i store deler av landet. Smitte kan skje fra rev til hund og omvendt via snegler. Når hund er bærer av parasitten, kan den raskt spres over store avstander med hund som transporteres av mennesker. Parasitten har en negativ effekt på helsetilstanden til rev og hund. Den gir hovedsaklig symptomer fra luftveiene (hoste, åndenød, rennende nese) og sirkulasjonsforstyrrelser. Dersom parasitten etablerer seg hos rødrev i Norge, vil den bli svært vanskelig å bli kvitt igjen, men spredningen i revepopulasjonen vil i første omgang skje langsomt.

Først observert i Norge
Ikke observert ennå
Første observerte etablering i Norge
Ikke etablert ennå
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Først beskrevet fra Frankrike (derav navnet 'fransk hjerteorm), og arten har hatt størst betydning hos hund og rev i Europa. Men den finnes i dag også i enkelte land i Nord-og Sør-Amerika og Afrika.

Kom til Norge fra
 • Ukjent

Ennå ikke påvist i Norge, men påvist hos rødrev i Sør-Sverige, inkludert Koster nær norskegrensen, samt i Danmark. Eventuell innvanding mest sannsynlig fra disse landene via hund (Sverige, Danmark) eller rødrev (Sverige).

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kan bli introdusert med rev som vandrer over grensen fra Sverige, eller via importert/tilbakeført smittet hund som kan spre smitte lokalt slik at andre hunder eller rødrev kan bli smittet via snegler.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ble først beskrevet fra Frankrike i 1866, men kan ha vært til stede hos rev i mange land i Europa. Lokal spredning via rev. Spredning over større avstander (m.a. til Nord-Amerika) via smittet hund som blir transportert av mennesker. Ble først påvist i Sverige hos rev på øya Sør-Koster i 2003. Er senere blitt påvist hos en rev i Skåne (2009) og en rev i Småland (2011).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Ferdushy T, Hasan MT 2010. Angiostrongylus vasorum: 'French Heartworm' Parasitology Research 107: 765-771
Naturtyper
 • indre vev av pattedyr

  Fremtidig

Parasittisk rundorm i lungearterien (Arteria pulmonalis) og delvis i høgre hjertekammer til rødrev, andre arter av rev og hund (naturlige endeverter). Eksperimentelt er katt blitt infisert. Har en indirekte livssyklus med mange nakne og skallbærende sneglearter som mellomverter. Disse blir smittet av larver i avføring fra rev og hund, og etter utvikling i sneglene dannes det infektive larver, som kan smitte hund og rev når disse spiser snegler. Aktuelle mellomvertssnegler finnes i Norge.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Kun i fremtiden)