NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Meloidogyne minor

Svartelistet

Høy risiko   HI:3ac,3def

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 3   Mer enn 10 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 3   I mindre enn 5% av forekomstarealet
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 2   Kan føre til en økt prevalens av stedegne parasitter i eksisterende stedegne verter

Invasjonspotensial

Invasjonspotentiale er ikke studert.

c Naturtypekolonisering

 • Arten har blitt dokumenters å kunne oppformeres på Agrostis stolonifera, potet, raigras, hvete, bygg, havre, gulrot og tomat. Med kjenskap til det store vertsplantespekteret til rotgallnematodene er det å forvente at M. minor vil kunne etableres i mange fler grøder og planter. Dette betyr at potet- og kornareal, likesom grøntanlegg samt kanskje særlig sanddynemarksystem vil være potensielle habitat for nematoden.

Økologisk effekt

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Sanddynemark

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Åker og kunstmarkseng

Kriteriedokumentasjon

Arter i slekten Meloidogyne endoparasitter i planterøtter. De er også kjent for å være involvert i interaksjoner med mikroorganismer som kan ha betydning for plantesykdommer i både skudd og røtter. Artene i slekten Meloidogyne kan forårsake betydelig reduksjoner i grønnsak- og kornavlinger. Spredningen an skje med flytting av planter eller ulike former redskap og utstyr. M. minor er ennå ikke påvist i Norge.

Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord

I 1997 ble Meloidogyne minor rapportert fra golf-, fotballbaner og sanddyner i Storbrittania og Irland og senere på potet i Nederland (Lammers et al. 2006).

Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er ikke risikovurdert i Utlandet

M. minor er analysert ut fra plantehelserisiko i form av en Pest Risk Assessment (PRA) i regi av EPPO (Lammers et al. 2006); Ingen analyse er gjort av økologisk risiko.

Reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten forventes å kunne etablere seg i søndre områder (inkluderende Oslo og Akershus, samt lengs hele kysten opp til Nord-Trøndelag (Lammers et al. 2006). Som generelt gjelder for nematoder vil et varmere klima øke sannsynligheten for etablering og spredning nordover.

.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Det er vanskelig å forstå spredningsveiene i Europa for M. minor. Arten ble oppdaget i Nederland på potet i 2000 (med en mistenkt forekomst allerede i 1997 i Tagetes), senere 2001-2002 ble arten påvist i Irland, Wales og UK (Karssen 2004), og så i Belgia i 2007 (Viaene et al. 2007).

Naturtyper
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

 • Åker og kunstmarkseng

 • Finere uorganiske substrater på land

 • saltpåvirket sand

 • fuktige sandsubstrater

 • enfrøbladete

 • enfrøbladete på varme steder

 • tofrøbladete

 • tofrøbladete på varme steder

Arter i slekten Meloidogyne er sedentære endoparasitter i røtter. Flere arter av Meloidogyne forekommer i kysttilknyrttede fastmarkssystem (Karssen 2002, Palomares et al 2007). Betydelsen av M. minor som parasitt på grass på sanddyner er foreløpig ukjent. Forekomsten av M. minor på plengrass, og artens assosiasjon med flekker av klorotiske planter er velkjent (Viaene et al 2007). M. minor synes å være sterkt assosiert med Agrostis stolonifera (Karssen et al. 2004).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter med jord

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg