NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Meloidogyne fallax

Svartelistet

Høy risiko   HI:3ac,3e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 3   Mer enn 10 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Så lenge vertsplanter dyrkes vil M.fallax overleve på åkrer og i kantvegetasjon

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Åker og kunstmarkseng

Kriteriedokumentasjon

Arter i slekten Meloidogyne endoparasitter i planterøtter. De er også kjent for å være involvert i interaksjoner med mikroorganismer som kan ha betydning for plantesykdommer i både skudd og røtter. Artene i slekten Meloidogyne kan forårsake betydelig reduksjoner i grønnsak- og kornavlinger. Spredningen an skje med flytting av planter eller ulike former redskap og utstyr. M. fallax er ennå ikke påvist i Norge.

Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er ikke risikovurdert i Utlandet

Plantehelserisiko ved M. fallax er vudert i et tidligere og midlertidig PRA (Magnusson pers. comm).

Reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

M. fallax ble påvist for første gang i 1992 i et feltforsøk i Baexem i Nederland, og ble først sett på som en avvikende type av M. chitwoodi (Karssen 1994). Senere ble arten oppdaget i Neredland (Karssen 1996). Nematoden ble påvist i Belgia (Waeyenberge & Moens, 2001; Inserra et al., 2003), Tyskland (Schmitz et al., 1998; Inserra, 2003), i Frankrike i veksthus (Daher et al., 1996), Australia (Nobbs et al., 2001), Nya Zealand (Marshall et al., 2001) og South Africa (Fourie et al., 2001).

Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • tørre normalvarme sandsubstrater

 • tørre varme sandsubstrater

 • fuktige sandsubstrater

 • enfrøbladete

 • enfrøbladete på varme steder

 • tofrøbladete

 • tofrøbladete på varme steder

Arter i slekten Meloidogyne er sedentære endoparasitter i røtter. Blandt vertsplantene til M. fallax finnes: alfalfa, asparagus, dahlia, gulrot, hvitsennep, italienskt rajgras, jordbær, majs, meldestokk, ert, potet, reddik, sallat, sukkerbete, tomat og hvete.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  Abundans
  > 100