NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Acer saccharum

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

Sukkerlønn er ikke notert som invasiv i Europa.

Kriteriedokumentasjon

Sukkerlønn Acer saccharum vurderes innført for omfattende utplanting som prydtre i byer, spesielt i Trondheim. Dette er et stort tre, nokså likt vår platanlønn A. platanoides både morfologisk og økologisk. Det er store sjanser for at arten kan reprodusere i Norge, og også sjanser for at den kan begynne å spre seg. Hvor negativt dette er, kan vurderes; arten er den som gir lønnesirup. Sukkerlønn er dermed en dørstokkart. Den er ikke dokumentert som aggressiv i noen av våre naboland og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Naturlig opprinnelse
  • Amerika Nord

Østlige Nord-Amerika.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
30 år