NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Abies koreana

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Edelgran-arten Abies koreana kommer fra Korea og er et lite tre som formerer seg med frø. Frøene har nokså begrenset vindspredning. Arten dyrkes litt som prydtre. Den reproduserer med frø i Norge og er funnet frøforvillet ett sted, i Ro Sandnes: Fløivik, "Mortvedts hytte innerst i Revågen 1 m høyt ungtre, rikt konglebærende, frøforvillet ca 20 m unna fra 2 store, 6-7 m høye trær". Vi rekner dette som begynnelsen på en mulig etablering. Arten kan danne populasjon i Norge, dersom den får mulighet for det, men den plantes for sjelden til å få noen økologisk effekt. Den forventes ikke å ekspandere sterkt, å fortrenge andre arter, eller å føre til tilstandsendring i naturtyper. Den er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres derfor ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
Ro Sandnes: Fløivik - 2009
Første observerte etablering i Norge
Ro Sandnes: Fløivik - 2009
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Sør-Korea.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
50 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2009 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Edelgran-arten Abies koreana dyrkes litt som prydtre. Den kan reprodusere med frø i Norge og er funnet frøforvillet ett sted, i Ro Sandnes: Fløivik, "Mortvedts hytte innerst i Revågen 1 m høyt ungtre, rikt konglebærende, frøforvillet ca 20 m unna fra 2 store, 6-7 m høye trær". Vi rekner dette som begynnelsen på en mulig etablering.