NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Liriomyza sativaegrønnsakminerflue

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Basert på risikovurdering utført av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet. Arten forventes ikke å kunne overvintre utenfor veksthus i Norge.

Først observert i Norge
Ukjent - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Opprinnelig utbredelsesområde er Mellom- og Nord Amerika.

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Det er kun en mistenkelig observasjon fra en plantesending fra Sri Lanka til Norge i 2001. Arten ble identifisert til Liriomyza trifolii eller Liriomyza sativae. L. sativae har aldri blitt observert i veksthus eller på friland i Norge.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
Reproduksjon
Ukjent

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

En PRA (Andersen & Hofsvang 2010) viser at det er stor sannsynlighet for spredning innen veksthus hvis den først etablerer seg i Norge. Imidlertid har de fleste tilfeller av påvisninger i Europa har vært i forretninger som importerer grønnsaker fra Asia og ikke i veksthus.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Siden 1990-årene har arten spredt seg fra sitt opprinnelige utbredelsesområdet i Mellom- og Nord-Amerika til store deler av det tropiske opprådet. Særlig tallrik synes den å ha blitt i deler av Asia.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Andersen, Arild, Hofsvang, Trond 2010. Pest risk assessment of the Vegetable Leafminer Liriomyza sativae in Norway Opinion of the Panel on Plant Health of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety, VKM, Oslo, Norway 35 pp.
Naturtyper

Arten kan ikke overleve utendørs i Norge, kun i veksthus.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Kun i fremtiden)