NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Illinoia lambersi

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Hittil kun funn på en lokalitet i Norge. Artens utbredelse i Norge er lite undersøkt siden første observasjon.

Først observert i Norge
Sandefjord - 1970-1979
Første observerte etablering i Norge
Sandefjord - 1970-1979
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1976 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Vestfold

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ukjent

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Funnet for første gang i Washington State, USA, i 1948. Trolig introdusert til Europa ca. 1970. Funnet for første gang i Nederland i 1971, i Danmark i 1974 og i Norge i 1976 (Heie 1995).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Eklo, Toril Sagen, Hofsvang, Trond 2008. Location and host plant for 22 Norwegian aphids (Hemiptera). Norwegian Journal of Entomology 55: 175-178
  • Heie, Ole H. 1995. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. VI. Fauna Entomolgica Scandinavia 31: 222 pp.
Naturtyper
 • Kulturmark

Rhododendron er vertplanten.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)