NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Phloeosinus rudis

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:1,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Naturlig i Asia, men har spredt seg nordoveri Europa med flytting og handel med Thuja/Cypress. Kan etablere seg på einer i Norge, men usikkert om den er i stand til å overleve på sikt i kaldere klima. Trolig lav økologisk risiko.

Naturlig opprinnelse
 • Asia
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kan tenkes å spre seg til Norge gjennom f. eks. handel med Thuja. Kan etablere seg på einer i Norge, men usikkert om den er i stand til å overleve på sikt i kaldere klima.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Naturlig i Asia, men har spredt seg til Europa med flytting og handel med Thuja/Cypress.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Sauvard, D., Branco, M. Lakatos, F., Faccoli, M., Kirkendall, L.R. 2010. Weevils and Bark Beetles (Coleoptera, Curculionoidea). Chapter 8.2. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 219–266
  • Roques, A. & Lees, D. 2010. Data sheets BioRisk 4: 855-1021
  • Pfeffer, A. 1995. Zentral—und westpaläarktische Borken—und Kernkäfer (Coleoptera: Scolytidae, Platypodidae). Pro Entomologia Basel, Switzerland.
  • Kirkendall, L.R. & Faccoli, M.. Bark beetles and pinhole borers (Curculionidae, Scolytinae, Platypodinae) alien to Europe ZooKeys 56: 227-251
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

  • annet stedegent bartreslag

På Thuja og einer

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med hageplanter

  (Kun i fremtiden)