NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Epitrix cucumeris

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:1,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Amerikansk art som potesielt kan gjøre stor skade i landbruket, men som har lite potensial for negative effekter i naturlige økosystemer. Det er knyttet stor usikkerhet til om arten har evne til å etablere seg i Norge.

Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Usikkert om arten kan etablere seg i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Amerikansk art introdusert til Portugal i 1987.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Gentner L.G. 1944. The black flea beetles of the genus Epitrix identified as cucumeris Proceedings of the Entomological Society of Washington 46: 137–149.
  • C. Malumphy, N. Giltrap and D. Eyre 2011. Potato flea beetles Epitrix species The Food and Environment Research Agency
  • EPPO 2005. Epitrix cucumeris Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 35: 363–364
  • Beenen, R. & Roques, A. 2010. Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae). Chapter 8.3. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 267–292
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmarkseng

 • tofrøbladete

Arten lever primært på potet, men kan også utnytte andre planter i søtvierfamilien (Solaniaceae).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

  (Kun i fremtiden)