NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Oxycarenus lavaterae

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:1,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er ikke påvist i Norge men utbredt over store deler av Europa inkludert Finland av de nordiske landene (Faunae Europea 2011). Arten går på lind (Tilia). Første rapportering på at den var i spredning kom fra Montenegro i 1985 (Rabitsch 2008). Arten kan danne store ansamlinger ved migrasjon.Det er usikkert om den vil kunne etablere seg utendørs i Norge. Om den etablerer seg i Norge er det ikke usannsynlig at den kan påvirke stedegen fauna.

Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er ikke påvist i Norge, men den forventes å innføres i løpet av kort tid. Det er usikkert om den vil kunne etablere seg utendørs i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er på ekspansjon nordover i Europa.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Rabitsch, W. 2010. True Bugs (Hemiptera, Heteroptera). Chapter 9.1. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 407–403
  • Rabitsch, W. 2008. Alien True Bugs of Europe (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) Zootaxa 1827: 1-44
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

  Fremtidig

  • lind
 • Konstruert fastmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Kun i fremtiden)