NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Lepidosaphes newsteadi

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Ingen nye funn av arten i Norge siden 1984, men det har vært svært få undersøkelser av skjoldlus. Utbredelsen kan være mer omfattende enn Oslo og Akershus siden vertsplantene er Pinus spp. , så utbredelsen kan være mer omfattende enn oslo og Akershus., ,,,,,,,

Først observert i Norge
Akershus - 1980-1989
Første observerte etablering i Norge
Akershus - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1984 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ukjent. Vertsplanter er Pinus spp.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Williams, D.J., Edland, T. 1985. Lepidosaphes newsteadi (Sulc, 1895) (Hom., Diaspididae), a scale insect new to Norway Fauna Norvegica Serie B 32: 45
  • Fjelddalen, Jac. 1996. Skjoldlus (Coccinea, Hom.) i Norge Insekt-Nytt 21 (3)
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • Konstruert fastmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)