NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Quadraspidiotus perniciosusSan José skjoldlus

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten har aldri vært observert på friland i Norge. En tidligere publisert risikovurdering (PRA) viser at norske fruktdistrikter har et klima som er gunstig for etablering av arten. Fremtidig etablering er avhengig av import og spredning fra planter eller plantedeler (frukt).

Først observert i Norge
Ukjent (med jernbane - plommer fra Spania) - 1960-1969
Første observerte etablering i Norge
Aldri etablert på friland eller i veksthus i Norge
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Opprinnelig utbredelse: østlige Asia.

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Har vært oppservet på fruktpartier til Norge flere ganger fra Spania, Kanariøyene, Italia og USA 1966-1994, og partiene ble avvist av Mattilsynet. Aldi vært etablert på friland eller i veksthus i Norge.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
 • Er risikovurdert i Utlandet

PRA i Norge: Edland & Helleland (1996)

PRA i UK: MacLeod (2009)

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1966 - 2011
  Sted
  Hittil ikke etablert i Norge
  Fylkesforekomst

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Norske fruktdistrikter har et klima som er gunstig for etablering av arten. Fremtidig etablering er avhengig av import og spredning fra planter eller plantedeler (frukt). Egenspredning eller med vind fra eventuell fremtidig etablering i naboland som Sverige eller Danmark er svært lite sannsynlig.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • MacLeod, Alan 2009. Pest Risk Analysis for Diaspidiotus Perniciosus The Food and Environment Research Agency, York, UK 10 pp.
  • Edland, Torgeir, Helleland, Ingrid 1996. Pest Risk Assessment (PRA) for San Jose Scale (SJS) Quadraspidiotus perniciosus Planteforsk Plant Protection Centre 28 pp. + Annex
Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet introduksjon - Med hageplanter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Kun i fremtiden)