NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Aphrastasia pectinataesibirsk edelgranlus

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten følger stort sett utbredelsen av edelgran. Utbredelsen er i ekspansjon, spredning kan forventes med vertplante (edelgran)på Vestlandet og i de nordligste delene av landet.

Først observert i Norge
Ukjent - 1960-1969
Første observerte etablering i Norge
Ukjent - 1960-1969
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Annet sted

Kom til Norge fra Russland via Finland og Sverige.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1960 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Følger stort sett utbredelsen av edelgran. Utbredelsen er i ekspansjon, spredning kan forventes med vertplante (edelgran)på Vestlandet og i de nordligste delene av landet.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Thunes, Karl H. 2007. Sibirsk edelgranlus Aphrastasia pectinatae Artsdatabanken Faktaark 55: 1-3
Naturtyper
 • Kulturmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)