NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Myzus ascalonicusløkbladlus

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er avhegig av spredning med plantemateriale og egnete frostfrie overvintringssteder innendørs.

Først observert i Norge
Fana, Hordaland - 1950-1959
Første observerte etablering i Norge
Ukjent - 1950-1959
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1952 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Nord-Trøndelag

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er funnet vesentlig i veksthus i og på lager i Norge. Kan spres med plantemateriale. Kan etablere seg utendørs i vekstsesongen, men arten kan bare overvintre i veksthus eller andre frostfrie steder med planter eller plantedeler.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten ble oppdaget omkring 1940 og ble beskrevet i England i 1946. Den spredte seg så raskt over hele verden til regioner med temperet oseanisk klima.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Steenseth, Christian 1994. Skadedyr på veksthusplanter. Insekter og midder. Kompendium. Landbruksbokhandelen, Ås. 59 pp.
  • Heie, Ole E. 1994. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. V. Fauna Entomologica Scandinavica 28: 242 pp.
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)