NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Macrosiphum euphorbiaepotetbladlus

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Økologisk effekt

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i Norge
 • Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Ved første funn i 1944 var arten allerede etablert på friland i 6 fylker, i 1994 rapportert fra 15 fylker. Arten er svært polyfag, og vertplanter på friland kan være vanlige kulturplanter som potet, salat og beter.

Først observert i Norge
Buskerud, Vestfold, Vest-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag - 1900-1949
Første observerte etablering i Norge
Buskerud, Vestfold, Vest-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag - 1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Annet sted

Trolig fra et annet nord-europeisk land. Introdusert til Europa fra Nord-America ca. 1917.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1944 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms

Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)