NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Eriosoma lanigerumblodlus

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Basert på risikovurdering laget på oppdrag fra Mattilsynet. Arten finnes ikke i Norge, men kan forventes å etablere seg, da den tidligere har overlevd to vintre i Norge (i Møre og Romsdal).

Først observert i Norge
Arendal - 1850-1899
Første observerte etablering i Norge
Arendal - 1850-1899
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Arten kom til Europa fra Nord-Amerika i 1787 med planteskolevarer til England.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1894 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Møre og Romsdal
  Kommentar
  Introdusert 184-95, 1949-51, 1951-52 og 1974. Utryddet hver gang, men overvintret to år 1949-51.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kan introduseres og spres med vertplanten som er eple (Malus).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten kom til Europa fra Nord-Amerika i 1787 med planteskolevarer til England.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Edland, Torgeir 2004. Sugande skade- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap 8 (4): 176 pp.
  • Edland, Torgeir, Helleland, Ingrid 1996. Pest Risk Assessment (PRA) for Woolly Aphid Eriosoma lanigerum Planteforsk (Plant Protection Centre) 18 pp.
Naturtyper
 • fulldyrket åker og kunstmarkseng

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år