NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Selenothrips rubrocinctus

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Svært få funn av denne arten i Norge, alle er fra veksthus. Vil ikke kunne overvintre utenfor veksthus i Norge.

Først observert i Norge
Rogaland - 1980-1989
Første observerte etablering i Norge
Rogaland - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Sør og Mellom

Opprinnelig utbredelsesområde er trolig nordlige Sør-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1988 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Rogaland

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Forventet kun å leve på planter i veksthus. En viss spredning med planter kan forventes i fremtiden.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arteen ble først beskrevt fra Guadeloupe i 1901 og har siden spredt seg til tropiske og subtropiske strøk i Asia, Stillehavet, Afrika og Amerika (Denmark & Wolfenbarger 2010).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Kobro, Sverre 2003. On the Norwegian thrips fauna (Thysanoptera) Norwegian Journal of Entomology 50: 17-32
  • H. A. Denmark, H.A. & Wolfenbarger, D.O. 2010. Redbanded Thrips, Selenothrips rubrocinctus (Giard)(Insects: Thysanoptera: Thripidae) University of Florida, IFAS Extension
  • Kobro, Sverre 2011. Checklist of Nordic Thysanoptera Norwegian Journal of Entomology 58: 20-26
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • Konstruert fastmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri