NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Chaetanaphothrips orchidii

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Svært få funn av denne arten i Norge, alle er fra veksthus. Vil ikke kunne overvintre utenfor veksthus i Norge.

Først observert i Norge
Vestfold - 2000-2009
Første observerte etablering i Norge
Vestfold - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2002 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Vestfold

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ukjent, foreløpig kun funnet i veksthus.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Kobro, Sverre 2003. On the Norwegian thrips fauna (Thysanoptera) Norwegian Journal of Entomology 50: 17-32
  • Kobro, Sverre 2011. Checklist of Nordic Thysanoptera Norwegian Journal of Entomology 58: 20-26
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Åker og kunstmarkseng

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri