NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cacoecimorpha pronubana

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon 500 år
Grunnlag for forventet levetid

Dersom arten etablerer seg i Norge, forventer jeg at den vil overleve her i minst 500 år, forutsatt at klimautviklingen fortsetter som nå.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 1000
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Arten spres også ved menneskelig transport (introdusert til Nord-Amerika). Ut fra dette kan spredningshastigheten være 1000 km/år.

c Naturtypekolonisering

 • Hager.

Kriteriedokumentasjon

Mediterran art som har spredt seg nodover særlig i den vestlige delen av Europa. Utbredt i England og Wales der den er blitt et vanlig dyr i hager. I andre deler av Mellomeuropa finnes den mest i drivhus. Den kan opptre som skadedyr på prydplanter, bl.a. Dianthus. Larven er polyfag.

Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Ikke påvist i Norge.

Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Tatt med i den europeiske listen (Lopez-Vaamonde et al. 2010).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
0,5 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ennå ikke påvist i Norge. Erfaring fra naboland tilsier at den først vil kunne dukke opp innendørs, spesielt i drivhus. Det er ikke helt usannsynlig at arten vil kunne etablere seg i Stavanger-området.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Mediterran art som har spredt seg i Vest-Europa til Sør-England dit den kom etter 1900. I Storbritannia er den vel etablert, og har spredt seg til deler av England og Wales. Arten har i Danmark blitt påvist i eller i nærheten av drivhus. Den ser ikke ut til å ha etablert seg utendørs der ennå.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Razowski, J. 2002. Tortricidae (Lepidoptera) of Europe. Vol.1. Tortricinae and Chlidanotinae 247
  • Lopez-Vaamonde, C., Agassiz, D., Augustin, S., De Prins, J., De Prins, W., Stanislav Gomboc, S., Ivinskis, P., Karsholt, O., Koutroumpas, A., Koutroumpa, F., Laštuvka, Z., Marabuto, E., Olivella, E., Przybylowicz, L., Roques, A., Ryrholm, N., Šefrová, H., Šima, P., Sims, I., Sinev, S., Skule, B., Tomov, R., Zilli, A. & Lees, D. 2010. Alien terrestrial arthropods of Europe. Lepidoptera. Chapter 11. 603-668
Naturtyper
 • sørboreal sone

  Fremtidig

 • boreonemoral sone

  Fremtidig

 • Grøntområder og idrettsanlegg

  Fremtidig

Sommerfuglen er polyfag. Den har særlig tilpasset seg boligområder i bystrøk. den er polyfag, og mer enn 100 plantearter er registrert som verter.

http://www.cabi.org/isc/?compid=5&dsid=54205&loadmodule=datasheet&page=481&site=144

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)