NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Guignardia aesculi

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • G. aesculi er patogen på hestekastanje.

Kriteriedokumentasjon

Guignardia aesculi finnes ikke i Norsk Soppdatabase og forekomsten er basert på belegg i Herb. Bioforsk. Arten som går på hestekastanje har spredt seg raskt siden den ble funnet for første gang her i landet i 2006. Det er sannsynlig at den snart vil finnes i hele utbredelsesområdet av vertsplanten hestekastanje, herunder på naturaliserte forekomster av hestekastanje..

Først observert i Norge
Grimstad - 2004
Første observerte etablering i Norge
Grimstad - 2004
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2006 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Hordaland
  Antall individer
  1000
  Antall forekomster
  100

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Guignardia aesculi finnes ikke i Norsk Soppdatabase og forekomsten er basert på belegg i Herb. Bioforsk. Arten har spredt seg raskt siden den ble funnet for første gang her i landet i 2006. Det er sannsynlig at den snart vil finnes i hele utbredelsesområdet av verplanten hestekastanje.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

DAISIE (Delviering Alien Invasive Species Inventories for Europe) viser at bl. a. Tyskland har G. aesculi på listen over fremmede arter.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Talgø, V., Herrero, M., Stensvand, A. 2006 b. To nye bladsjukdomar på hestekastanje Park og anlegg 2006: 34-35
Naturtyper
 • Kulturmark

 • Konstruert fastmark

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100