NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Podosphaera mors-uvaesolbærmeldugg

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 99000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Podosphaera mors-uvae forekommer i over hele landet nord til Helgeland (Jørstad 1945).

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

Kriteriedokumentasjon

Forekomsten av solbærmeldugg (Podosphaera mors-uvae = Sphaerotheca mors-uvae) bygger på Norsk SoppDatabase og Herb. Bioforsk og gjelder i hovedsak kulturplanter (stikkelsbær og solbær). Det er imidlertid grunn til å tro at smittetrykket fra kulturplanter har ført til en parallell spredning til andre vertplanter i naturen.

Først observert i Norge
Langesund, Bamble, Telemark - 1904
Første observerte etablering i Norge
Langesund, Bamble, Telemark - 1904
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Podosphaera mors-uvae er biotrof plantepatogen på Ribes-arter. Soppen er opprinnelig nord-amerikansk og kom trolig med plantemateriale til Europa ca 1900. Første funn i Norge var i Langesund, Bamble kommune, Telemark i 1904 (Jørstad 1945).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Tidligere økologisk risikovurdering

Podosphaera mors-uvae har både seksuell og aseksuell reproduksjon. Som andre mjøldogg på vedplanter overvintrer den i knopper. Overvintring som fruktlegemer har trolig mindre betydning.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1904 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall individer
  99000
  Antall forekomster
  990

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Spredningshistorikken bygger på Norsk SoppDatabase og Herb. Bioforsk og gjelder i hovedsak kulturplanter. Det er imidlertid grunn til å tro at smittetrykket fra kulturplanter har ført til en parallell spredning til vertplanter i naturen.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

DAISIE (Delviering Alien Invasive Species Inventories for Europe) viser at bl. a. Tyskland, Danmark, Sverige, Finland og Estland har Podosphaera mors-uvae på listen over fremmede arter.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Talgø V, Sundheim L, Gjærum HB, Herrero ML, Suthaparan A, Toppe B, Stensvand A 2011. Powdery mildews on Ornamental Trees and Shrubs in Norway The European Journal of Plant Science and Biotechnology 5: 86-92
  • Jørstad, I 1945. Parasittsoppene på kultur- og nyttevekster i Norge Melding fra Statens plantepatologiske institutt 1: 142 s
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmark

 • Fastmarksskogsmark

Podosphaera mors-uvae har både seksuell og aseksuell reproduksjon. Som andre mjøldogg på vedplanter overvintrer den i knopper. Overvintring som fruktlegemer har trolig mindre betydning.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  11 - 100
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  11 - 100