NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Frankliniella occidentalisamerikansk blomstertrips

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:1,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Økologisk effekt

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten har siden den først ble observert i Norge i 1986, etablert seg og blitt et alvorlig skadedyr i norske veksthus. Arten vil ikke kun overvintre utenfor vektshus i Norge.

Først observert i Norge
Sørlandet (gartneri) - 1980-1989
Første observerte etablering i Norge
Sørlandet (gartneri) - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Opprinnelsessted: vestre del av USA

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Europa

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Sæthre, M.-G., Hermansen, A. & Nærstad, R. 2006. Economic and environmental impacts of the introduction of western flower thrips (Frankliniella occidentalis) and potato late blight (Phytophthora infestans) to Norway. Bioforsk Report vol. 1, no. 64.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1986 - 1987
  Fylkesforekomst
  Kommentar
  24 norske veksthus

 2. Periode
  1987 - 1988
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Kommentar
  Funnet i veksthus i angitte fylker

 3. Periode
  1991 - 1991
  Fylkesforekomst
  Kommentar
  Nærmere 40 % av alle norske veksthus var infisert.

 4. Periode
  2001 - 2001
  Fylkesforekomst
  Kommentar
  85 % av norske veksthus var infisert i 2001

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Amerikansk blomstertrips etablerte seg i norske veksthus i 1986 og hadde en rask spredning til veksthus over det meste av Sør-Norge i løpet av få år.Arten ble trolig importert med plantemateriale flere ganger i denne perioden fra andre europeiske land, mest sannsynlig fra Nederland.

Forventet fremtidig spredning: foreløpig et skadedyr i veksthus, men fremtidige klimaendringer kan ikke utelukke etablering på friland. Arten kan overleve utendørs i California enten som voksne eller som fullt utviklete nymfer.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

På 1980-tallet omtrent samtidig som den første etableringen i norske veksthus, ble arten etablert i Europa fra nord-Amerika og spredte seg raskt i mange europeiske land.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Sæthre, May-Guri, Hermansen, Arne & Nærstad, Ragnhild 2006. Economic and Environmental impacts of the introduction of Western flower thrips (Frankliniella occidentalis) and Potato late blight (Phytopthora infestans) to Norway Bioforsk Rapport 1 (64): 1-56
Naturtyper
 • Kulturmark

 • Konstruert fastmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig