NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Bugula stolonifera

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for utlandet

Usikre data. Ofte underrapportert, forekommer fortrinnsvis som påvekstorganisme på skip og småbåter (Ryland et al, 2011)

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon < 10 år
Grunnlag for forventet levetid

En 'varmtvannsart' som vil ha svært begrensede muligheter for etablering i Norge under dagens temperaturforhold. Det finnes lite kunnskap om artens etablerinig og spredning ellers i Europa

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 5
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert gjetning. Arten spres lett som påvekst på båter, men vil sannsynligvis ha små muligheter for å etablere permanente bestander i Norge

c Naturtypekolonisering

 • Naturlig og menneskeskapt hardbunn

Kriteriedokumentasjon

Arten er ikke påvist i Norge.

Bugula stolonifera er et mosdyr med ukjent opprinnelsesområde, men som opptrer som påvekstorganisme i de fleste tempererte/varm-tempererte områder i verden. I Europa ble arten funnet første gang i Nederland i 1993. Senere er den påvist en rekke steder i britiske farvann. Det finnes lite kunnskap om artens etablering og spredning ellers i Europa. Trolig er arten underrapportert. På den amerikanske østkysten og vestkysten, Japan og Hawaii er arten vanlig forekommende.

Arten er en 'varmtvannsart' som vil ha svært begrensede muligheter for etablering i Norge under dagens temperaturforhold.

Arten finnes på hardbunn på grunt vann og er også vanlig som påvekstorganisme på "konstruert hardbunn" som brygger og pontonger. Den er også forholdsvis vanlig som påvekstorganisme på småbåter. Arten kan lett spres med båttrafikk.

Arten er en konkurrent til stedlige hardbunnsarter om mat (filterføder) og plass, men det er lite kjent om økologiske effekter.

Naturlig opprinnelse

Ukjent naturlig vokseområde, men inngår som påvekstorganisme i de fleste tempererte/varmt-tempererte områder i verden(Ryland et al. 2011).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

I Europa ble arten funnet første gang i Nederland i 1993. Første bekreftede funn i Storbritannia er fra Harwich, ytre havn, 2005 (www.frammandearter.se, Ashelby 2005). Anekdotisk informasjon om funn: utløpet av Kenmare river (Irland), Utenfor Hartlepool (NØ England) og Jura (SV Skottland) (Ryland et al. 2011). Arten er trolig underrapportert i Europa (Ryland et al. 2011). Arten er vanlig ved den amerikanske østkysten og finnes også i Stillehavet på amerikans vestkyst, Japan og Hawaii (www.frammandearter.se). Regnes som "Varmtvannsart" (Ryland et al, 2011)

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Ashelby, C.W. 2005. The Occurrence and distribution of non-native fauna in Harwich Harbour and the Stour and Orwell estuaries, including new ecords of Caprella mutica Schurin 1935.and Bugula stolonifera Ryland 1960. Essex Naturalist 22: 103-116
  • Ryland, J.S., Bishop, J.D.D., De Blauwe, H., Minchin, D., Wood, C.A. and Yunnie, A. L.E. 2011. Alien species of Bugula (Bryozoa) alng the Atlantic coast of Europe Aquatic Invasions Vol 6, Issue 1: 17-31
Naturtyper
 • Hardbunn i marine systemer

  Fremtidig

 • Saltvannssystemer

 • flatt–sterkt hellende fast fjell i marine systemer

 • meget sterkt hellende fast fjell i marine systemer

 • vegger og overheng i marine systemer

 • brunalger

 • blokker i marine systemer

Vanlig påvekstorganisme også på "konstruert hardbunn", brygger, pontonger i tillegg til fritidsbåter. Vil kreve øking i vinter- og sommertemperatur for etablering i Norge. "Varmtvannsart (Ryland et al, 2011).

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Med fritidsbåt

  (Kun i fremtiden)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år