NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ophiostoma novo-ulmialmesykesopp

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4a,4d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 4   Negativ effekt på den langsiktige bestandsutviklingen eller forårsake en signifikant reduksjon av bestandsstørrelsen til minst én truet art eller nøkkelart
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Arten er registrert på ca. 10 000 almetrær, hvorav de aller fleste er fjernet og destruert, og hvorav en stor del er på plantede parktrær. Samtidig er mørketallene store. Bestandstørrelse meget vanskelig å anslå. Som minimumsanslag antar vi at arten forekommer på 10 000 almetrær i ville bestander.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart - Observert i Norge
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Truet art / nøkkelart - Observert i Norge

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

Kriteriedokumentasjon

Almesykesoppen (Ophiostoma novo-ulmi) spres ved insektet almesplintborer og forårsaker skader og død på naturlige almebestander (og parktrær). Første funn i Oslo i 1981. I 1982 også i Drammen. Deretter liten utvikling til slutten av 1980tallet da det nærmest eksloderte. Fram til og med 1993 var det en aktiv registrering og bekjempelse så data om hvor mye trær som ble felt er tilgjengelige (Eriksen 1992, 1993). Deretter er det bare tilfeldige observasjoner, med unntak av angrep i Kristiansand (1996 og 2005) og Bergen (1997) hvor det har vært en vellykket bekjempelse. I årene 2007-09 ble det gjort registreringer i Lier, Larvik, Porsgrund og Skien (Solheim et al. 2011). Spredningen foregår nokså sakte, kanskje fordi vektoren, den lille almesplintboreren, er lite effektiv. Klimaendringer kan imidletid endre dette. Dagens situasjon er slik at det hvert år drepes almtrær, men mindre enn 5 %. Det er stor gjenvekst, og tilveksten sammen med gjenveksten gjør at det i dag ikke er mindre volum av alm i for eksempel Lier hvor registreringer ble gjort i 2007-2008 (Solheim et al 2011). Samtidig fører disse skadene til at det dannes svært lite grove, gamle almer som er vikitg substrat for mange vedboende, spesialiserte rødlistearter. Alm er nå rødlistet; på Sørøstlandet særlig truet av almesyken, på Vestlandet særlig truet av hjortegnag.

Almesykesoppen er nå vel etablert i Norge og vil være her til lands så lenge det finns alm. Den spres naturlig med almesplintborer som kan fly flere hundre meter, og i medvind også noe lenger. Soppen kan i tillegg spres med infisert trevirke som kan fraktes over lange avstander.

Først observert i Norge
Oslo, Drammen - 1980-1989
Første observerte etablering i Norge
Oslo og omegn - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent

Ny art som trolig har oppstått i Sør-Europa (Romania?) og i USA (Brasier 1991).

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Kom til Norge 2-3 år etter etablering i Danmark og Skåne. HAr trolig kommet fra Danmark eller Nord-Tyskland.

Årsak til tilstedeværelse
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1981 - 1981
  Sted
  Oslo
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Kommentar
  To trær angrepet

 2. Periode
  1982 - 1982
  Sted
  Oslo og Drammen
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  Kommentar
  8 trær

 3. Periode
  1983 - 1983
  Sted
  Oslo
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Kommentar
  Ett tre

 4. Periode
  1984 - 1984
  Sted
  Oslo
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Kommentar
  3 trær

 5. Periode
  1985 - 1985
  Sted
  Oslo og Drammen
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  Kommentar
  3 trær

 6. Periode
  1986 - 1986
  Sted
  Oslo
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Kommentar
  4 trær

 7. Periode
  1987 - 1987
  Sted
  Oslo, Bærum, Drammen
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  Kommentar
  16 trær

 8. Periode
  1988 - 1988
  Sted
  Oslo
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Kommentar
  48 trær

 9. Periode
  1989 - 1989
  Sted
  Oslo, Bærum, Drammen, Lier
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  Kommentar
  828 trær

 10. Periode
  1990 - 1990
  Sted
  Oslo, Bærum, Asker, drammen, Lier, Horten
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  Kommentar
  556 trær

 11. Periode
  1991 - 1991
  Sted
  Oslo, Bærum, Asker, Oppegård, Drammen, Lier, Sande, Horten, Re
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  Kommentar
  1812

 12. Periode
  1992 - 1992
  Sted
  Oslo, Bærum, Asker, Oppegård, Drammen, Lier, Røyken, Sande, Horten, Holmestrand, Hof, Re,
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  Kommentar
  1725 trær

 13. Periode
  1993 - 1993
  Sted
  Nye kommuner: Hurum, Øvre og Nedre Eiker, Tønsberg, Sandefjord, Andebu, Stokke, Svelvik
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  Kommentar
  4782 trær

 14. Periode
  1994 - 1994
  Sted
  Nye kommuner: Ås
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  Kommentar
  Bekjempelse avsluttet

 15. Periode
  1995 - 1995
  Sted
  Grenland. Porsgrunn
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark

 16. Periode
  1996 - 1996
  Sted
  Kristiansand, men her bekjempet
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder

 17. Periode
  1997 - 1997
  Sted
  Bergen, men bekjempet
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Hordaland

 18. Periode
  1998 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  Kommentar
  Lite opplysninger, men sjå Solheim et al (2011)

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Første funn i Oslo i 1981. I 1982 også i Drammen. Deretter liten utvikling til slutten av 1980tallet da det nærmest eksloderte. Fram til og med 1993 var det en aktiv registrering og bekjempelse så data om hvor mye trær som ble felt er tilgjengelige (Eriksen 1992, 1993). Deretter er det bare tilfeldige observasjoner, med unntak av angrep i Kristiansand (1996 og 2005) og Bergen (1997) hvor det har vært en vellykket bekjempelse. I årene 2007-09 ble det gjort registreringer i Lier, Larvik, Porsgrund og Skien (Solheim et al. 2011). Spredningen foregår nokså sakte, kanskje fordi vektoren, den lille almesplintboreren, er lite effektiv. Klimaendringer kan imidletid endre dette.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Solheim H, Eriksen R & Hietala AM. 2011. Dutch elm disease has currently a low incidence on wych elm in Norway. Forest PAthology 41: 182-188.
  • Eriksen R. 1994.. Rapport fra prosjekt almesyke 1993. NIJOS Rapport nr 2/94.
  • Erksen R. 1993. Rapport fra prosjekt almesyke 1992. NIJOS Rapport 3/93.
  • Brasier C. 1991. Ophiostoma novo-ulmi sp. nov., causative agent of current Dutch elm disease pandemics. Mycopathologia 115: 151-161.
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

 • Kulturmark