NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Erysiphe syringae-japonicaesyrinmeldugg

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 50000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

Kriteriedokumentasjon

Syrinmeldugg (Erysiphe syringae-japonicae) finnes ikke i Norsk Soppdatabase og forekomstene er basert på belegg i Herb. Bioforsk. Spredningshistorikken gjelder i hovedsak parkplanter. Det er imidlertid grunn til å tro at smittetrykket fra parkplanter har ført til en parallell spredning til naturaliserte syrinplanter.

Først observert i Norge
Akershus - 2006
Første observerte etablering i Norge
Akershus - 2006
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Tidligere økologisk risikovurdering

Erysiphe syringae-japonicae er biotrof patogen på Syringa vulgaris. Vertplanten er naturalisert i skog og berg (Elven 2005).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2006 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark
  Antall individer
  50000
  Antall forekomster
  500

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Erysiphe syringae-japonicae finnes ikke i Norsk Soppdatabase og forekomstene er basert på belegg i Herb. Bioforsk. Spredningshistorikken gjelder i hovedsak parkplanter. Det er imidlertid grunn til å tro at smittetrykket fra parkplanter har ført til en parallell spredning til vertplanter i naturen.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

DAISIE (Delviering Alien Invasive Species Inventories for Europe) viser at bl. a. Tyskland har Erysiphe syringae-japoncae på listen over fremmede arter.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Talgø V, Sundheim L, Gjærum HB, Herrero ML, Suthaparan A, Toppe B, Stensvand A 2011. Powdery mildews on Ornamental Trees and Shrubs in Norway The European Journal of Plant Science and Biotechnology 5: 86-92
  • Seko, Y., Bolay, A., Kiss, L., Heluta, V., Grigaiunaite, B., Takamatsu, S. 2008. Molecular evidence in support of recent migration of a powdery mildew fungus on Syringa spp. into Europe from East Asia. Plant Pathology 57: 243-250
  • Talgø V, Herrero ML, Stensvand A 2006 b. Mjøldogg på syrin Park og Anlegg 5 (8): 33
Naturtyper
 • Berg, ur og grunnjordsystemer

Erysiphe syringae-japonicae har både seksuell og aseksuell reproduksjon. Som andre mjøldogg på vedplanter overvintrer den i knopper. Overvintring som fruktlegemer har trolig mindre betydning.

E. syringae-japonicae er en nykommer og utbredelsen øker og forventes å dekke mesteparten av området der syrin vokser i hager, parker og forvillet.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  11 - 100
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  11 - 100