NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Erysiphe divaricatatrollheggmeldugg

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

Erysiphe frangula er patogen på Frangula alnus.

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 50000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

E. divaricata er vanlig utbredt på Frangula alnus.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  E. divaricata produserer luftspredde sporer som andre mjøldoggarter. Det er dokumentert at sporer av andre arter årlig kommer luftveien over Nordsjøen fra UK til Danmark og fra Danmark til Sør-Norge.

c Naturtypekolonisering

 • E. divaricata forekommer i hele utbredelsesområdet til verten Frangula alnus (Talgø et al. 2011).

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

Kriteriedokumentasjon

Erysiphe divaricata er en mjøldogg art knyttet til trollhegg. Arten finnes ikke i Norsk Soppdatabase og forekomsten er basert på belegg i Herb. Bioforsk. Arten ble først funnet i Norge etter krigen, og regnet som innført med park/hagebusker av Rhamnus. Spredningshistorikken gjelder i hovedsak parkplanter. Det er imidlertid grunn til å tro at smittetrykket fra parkplanter har ført til en parallell spredning til vill trollhegg.

Først observert i Norge
Skien, Telemark - 1948
Første observerte etablering i Norge
Skien, Telemark - 1948
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1948 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Nord-Trøndelag
  Antall individer
  50000
  Antall forekomster
  500

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Erysiphe divaricata finnes ikke i Norsk Soppdatabase og forekomsten er basert på belegg i Herb. Bioforsk. Spredningshistorikken gjelder i hovedsak parkplanter. Det er imidlertid grunn til å tro at smittetrykket fra parkplanter har ført til en parallell spredning til vertplanter i naturen.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Talgø V, Sundheim L, Gjærum HB, Herrero ML, Suthaparan A, Toppe B, Stensvand A 2011. Powdery mildews on Ornamental Trees and Shrubs in Norway The European Journal of Plant Science and Biotechnology 5: 86-92
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

 • Berg, ur og grunnjordsystemer

 • Våtmarkssystemer

Erysiphe divaricata har både seksuell og aseksuell reproduksjon. Som andre mjøldogg på vedplanter overvintrer den i knopper. Overvintring som fruktlegemer har trolig mindre betydning.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  11 - 100
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  11 - 100