NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Phytophthora gonapodyides

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

Kriteriedokumentasjon

Phytophthora gonapodyides er nylig funnet i Norge (på barlind og gråor) og videre spredning forventes med vann og vind lokalt og med plantemateriale over større avstander. Arten har gjort store skader på steineikskoger i Spania, og en kan ikke utelukke at arten vil ha skadelige effekter på den truete arten barlind. Phytophthora gonapodyides finnes ikke i Norsk SoppDatabase og forekomsten er basert på belegg i Herb Bioforsk og isolater hos Bioforsk Plantehelse.

Først observert i Norge
2007
Første observerte etablering i Norge
2007
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2007 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall individer
  1000
  Antall forekomster
  100

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Phytophthora gonapodyides finnes ikke i Norsk SoppDatabase og forekomsten er basert på belegg i Herb Bioforsk og isolater hos Bioforsk Plantehelse. Arten er nylig funnet i Norge og videre spredning forventes med vann og vind lokalt og med plantemateriale over større avstander.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Corcobado, T., Cubera, E., Perez-Sierra, A., Jung, T., Solla, A. 2010. First report on Phytophthora gonapodyides involved in the decline of Quercus ilex in xeric conditions in Spain New Diseasee Reports 22: 33
  • Talgø V, Herrero ML, Brurberg MB, Stensvand A 2010. Phytophthora Alvorleg trugsmål mot buskar og tre i grøntanlegg og naturområde Bioforsk Tema 5 (20): 8
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

Phytophthora gonapodyides er funnet som patogen på Abies og Taxus i Norge. Den er funnet på Alnus glutinosa i Ungarn og på Quercus sp. i flere land i Europa.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  2 - 10
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  2 - 10