NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Neogobius melanostomussvartmunnet kutling

Svartelistet

Høy risiko   HI:4a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Ikke ennå påvist.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Kun utenlandsdata
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Øvrige arter - Kun utenlandsdata
Predator-bytte-interaksjoner Øvrige arter - Kun utenlandsdata

Kriteriedokumentasjon

Arten ble funnet for første gang i Østersjøen i Gdanskbukten i 1990. Siden har den spredd seg vest- og nordøstover. Den største bekymringen er at den fortrenger stedegne arter (har f.eks. høy tilpasningsevne når det gjelder gytehabitat).

Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Svartehavet, Azovhavet, Kaspihavet

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted

Ikke ennå påvist i Norge.

Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er ikke risikovurdert i Utlandet

Anses som fremmedart ("alien species") i flere europeiske land (f.eks. Belgia, Nederland, Tyskland, Polen, Sverige, Danmark).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten ble funnet for første gang i Østersjøen (Gdanskbukten) i 1990. Siden har den spredd seg langs kystområdene vestover (Tyskland 1999, Nederland 2004, Belgia 2010) og nordøstover (Latvia 2002, Finnland 2005, Sverige 2008, Danmark 2008). Det første individet i Danmark ble fanget i 2008 i Bornholm. I 2010-2011 ble tusende individer observert i Bornholm, sør-Sjælland og Lolland-Falster.

Arten er en dårlig svømmer og derfor antas at egg og larver ble introdusert med ballastvann (muligens skjer også sekundærspredningen på denne måten). Svartmunnet kutling tåler stor variasjon i saltholdighet og finnes også i ferskvann.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Azuor F, Carl H, Krag M, Møller PR. 2011. Dyr i natur og museum 1: 6-9
  • Verreycken H, Breine JJ, Snoeks J, Belpaire C. 2011. First record of the round goby, Neogobius melanostomus (Actinopterygii: Perciformes: Gobiidae) in Belgium. Acta Ichthyologica et Piscatoria 41: 137-140
  • Sapota MR. 2006. NOBANIS - Invasive Alien Species Fact Sheet - Neogobius melanostomus. - From: Online Database of the North European and Baltic Network on Invasive Alien Species - NOBANIS www.nobanis.org, Date of access 27/08/2011.
  • Wiesner C, Wolter C, Rabitsch W, Nehring S. 2010. Gebietsfremde Fische in Deutschland und Oesterreich und moegliche Auswirkungen des Klimawandels. BfN-Skripten 279: 1-192
  • Corkum LD, Sapota MR, Skora KE. 2004. The round goby, Neogobius melanostomus, a fish invader on both sides of the Atlantic Ocean. Biological Invasions 6: 173-181
  • van Beek GCW. 2006. The round goby Neogobius melanostomus first recorded in the Netherlands. Aquatic Invasions 1: 42-43
 2. Personer

  • Møller, Peter: Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen Rask
 3. URI

  • Centre for Invasive Species / Center for Invasive Arter
  • Främmande arter i svenska hav
  • www.fishbase.org
Naturtyper
 • Kystvann

  Fremtidig

 • Grunt fjordvann

  Fremtidig

 • Nordsjøen

  Fremtidig

 • Skagerrak

  Fremtidig

 • eufotisk brakkvann

  Fremtidig

 • eufotisk vann med redusert saltholdighet

  Fremtidig

 • Frie vannmasser i ferskvann

  Fremtidig

 • Fjæresonesystemer

  Fremtidig

 • Ferskvannssystemer

  Fremtidig

 • Annen fast eufotisk saltvannsbunn

  Fremtidig

 • Mellomfast eufotisk saltvannsbunn

  Fremtidig

 • Løs eufotisk saltvannsbunn

  Fremtidig

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastvann

  (Pågående)