NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Sedum lydium

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 50
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Anslått skudd/ramet-tall for den eneste kjente forekomsten på ca. 10 m².

Forventet levetid konklusjon <5 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen

Kriteriedokumentasjon

Bergknapp-arten Sedum lydium er en flerårig, sukkulent urt fra Vest-Asia. Den reproduserer muligens ikke med frø i Norge, men den reproduserer med avbrukne skuddbiter som rotslår (f.eks. i Botanisk hage, Tøyen, Ak Oslo). Arten er foreløpig bare funnet én gang, ved Gjennestad (gartnerskole) i Vf Stokke i 2010, der den dannet en koloni på ca 10 m². Den er attraktiv og dyrkes litt. Flere funn kan forventes.

Sedum lydium har ennå ikke stabil forekomst i Norge (frøreproduksjon). Den forventes ikke å ekspandere, å fortrenge andre arter, eller å føre til tilstandsendring i naturtyper. Den er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
Vf Stokke: Gjennestad - 2010
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Vest-Asia inkl. Tyrkia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2010 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Bergknapp-arten Sedum lydium reproduserer muligens ikke med frø i Norge, men den reproduserer med avbrukne skudd som rotslår (f.eks. i Botanisk hage, Tøyen, Ak Oslo). Arten er foreløpig bare funnet én gang, ved Gjennestad (gartnerskole) i Vf Stokke i 2010. Den er attraktiv og dyrkes litt. Flere funn kan forventes.

Naturtyper
 • vegkant

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år