NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Rhagoletis cingulata

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Arten er foreløpig ikke observert i Norge. Nåværende betandsstørrelse er derfor satt til null.

Forventet levetid konklusjon 2 år
Grunnlag for forventet levetid

Det er forventet at arten vil ha stor sannsynlighet for å etablere betander som vil ha levetid i norsk natur opp mot 50 år.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 2
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Det ikke finnes tilstrekkelige data for å kunne gjøre en tilfredsstillende vurdering av spredningshastigheten, er denne vurderingen basert på et kvalisfisert anslag. Det er antatt at arten kan spre seg med en hastighet på mellom 0,3 og 10 km per år.

c Naturtypekolonisering

 • Fastmarksskogsmark.

Kriteriedokumentasjon

Rhagoletis cingulata er knyttet til trær i kirsebærslekta (kirsebær og morell). Arten er ikke observert i Norge, men har spredd seg til Europa fra Nord-Amerika og er registrert fra bl.a. Tyskland, Nederland, Slovenia og Ungarn. Det er antatt at arten har potensiale til å etablere seg på sør- og østlandet, samt i områdene Hardanger og indre Telemark. Det er antatt at arten ikke vil utgjøre noen stor økologisk effekt, og sjansen for etablering i Norge må vurderes som begrenset ut fra nåværende kunnskapsnivå om arten. Arten er riskikovurdert i kategorien "lav risiko".

Først observert i Norge
Ikke observert i Norge.
Første observerte etablering i Norge
Ikke etablert i Norge.
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Vudert som fremmeartart for Europa i Skuhrava et al. (2010).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er per i dag ikke observert i Norge. Det er antatt at arten har potensiale til å etablere seg på sør- og østlandet, samt i områdene Hardanger og indre Telemark.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Skuhrava, M. et al. 2010. Diptera. Chapter 10. In: Roques, A. et al. (Eds.) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4 (2): 553-602.
Naturtyper
 • Levende vedaktige planter

  Fremtidig

 • bladverk og reproduktive deler av lauvtrær

  Fremtidig

 • Fastmarksskogsmark

  Fremtidig

 • Åker og kunstmarkseng

  Fremtidig

Arten har kirsebær (Prunus avium) og morell (Prunus cerasus) som vert.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
  Abundans
  > 100