NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Chymomyza amoena

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Telling
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Arten er ikke påvist i Norge.

Forventet levetid konklusjon 1 år
Grunnlag for forventet levetid

Det antas at arten vil ha problemer med å etablere seg i naturen over en lengere periode.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 4
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Basert på transport av frukt og nøtter (50 km).

Kriteriedokumentasjon

En dørstokkart som i Europa for først gang ble påvist i Tsjekkia i 1975, og som siden har spredt seg til en rekke land i Mellom-Europa. Arten er i dag sannsynligvis vidt utbredt, men relativt sjelden. Den er ikke påvist i Skandinavia, men forekommer i både Nederland, Tyskland, Polen, Estland og Litauen (Baechli et al. 2004). Arten er vurdert til å ha relativt litens sjans for å etablere seg utendørs i Norge, men med god spredningsmulighet dersom dette inntreffer.

Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Artens levevis skulle tilsier at den neppe vil få noen stor utbredelse i Norge, om den i det hele tatt greier å etablere seg utendørs.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten ble først påvist i Tsjekkia i 1975, og har siden da spredt seg til en rekke land i Mellom-Europa. Arten er i dag sannsynligvis vidt utbredt, men relativt sjelden. Den er ikke påvist i Skandinavia, men forekommer i både Nederland, Tyskland, Polen, Estland og Litauen (Baechli et al. 2004)

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Baechli, G., Vilela, C. R., Escher, S. A. & Saura, A. 2004. The Drosophilidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark Fauna Entomologica Scandinavica 39: 1-362
  • Skuhrava, M. et al. 2010. Diptera. Chapter 10. In: Roques, A. et al. (Eds.) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4 (2): 553-602.
Naturtyper
 • boreonemoral sone

  Fremtidig

 • Fastmarksskogsmark

  Fremtidig

 • Dyremøkk og fuglegjødsel

  Fremtidig

Arten har larver som lever i blandingen av ekskrementene og borestøv fra insektlarver som lever i større nøtter o.l. (bl.a. ekte kastanje). Sannsynligvis lever den på mikroorganismer som finnes i denne blandingen (Baechli et al. 2004).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med frukt

  (Kun i fremtiden)
  Abundans
  2 - 10
 • Utilsiktet introduksjon - Med nøtter

  (Kun i fremtiden)
  Abundans
  2 - 10