NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Aedes albopictus

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:1,4i

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 4   Kan overføre nye parasitter, bakterier eller virus til stedegne arter ELLER kan overføre stedegne parasitter til nye stedegne verter som hører til truede eller nøkkelarter

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Kvalifisert anslag.

Forventet levetid konklusjon 3 år
Grunnlag for forventet levetid

Det finnes ingen tilgjengelige data som muliggjør en tilfredsstillende vurdering av artens forventede levetid i Norge.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 2
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

c Naturtypekolonisering

 • Fastmarksskogsmark.

Økologisk effekt

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

Aedes albopictus har sin opprinnelse i Sørøst-Asia, det vestlige Stillehavsområdet og det Indiske hav. Herfra har arten blitt spredd til det vestlige og sørlige Europa, Midtøsten, Afrika, Nord- og Sør-Amerika og Karibia. Arten har vært på kontinuerlig spredning siden slutten av 1970-tallet. I Europa har arten spredd seg raskt siden 2000. Arten er ikke registrert fra Norge. Det er imidlertid en viss sannsynlighet for at arten vil kunne spre seg til Norge innen kort tid. Hunnene til denne arten er dagaktive og suger blod fra vertebrater, primært mennesker, men også andre pattedyr, fugler og reptiler. Arten har antatt en begrenset sjanse for etablering og/eller spredning i Norge, men har til gjengjeld antatt stor økologisk effekt dersom den skulle lykkes. Aedes albopictus er avhengig av høy middeltemperatur vinterstid for å kunne etablere seg. Arten er risikovurdert i kategori "potensiell høy risiko".

Naturlig opprinnelse
 • Asia

Sørøst-Asia, øyer i det vestlige Stillehavet og i det Indiske hav.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Arten er vurdert som fremmed art for Europa i Skhurava et al. 2010.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Fremtidig spredningsprognose

50000 km/år

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er ikke registrert fra Norge. Det er imidlertid stor sannsynlighet for at arten vil kunne spre seg til Norge innen kort tid.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten har sin opprinnelse i Sørøst-Asia, det vestlige Stillehavsområdet og det Indiske hav. Herfra har arten blitt spredd til det vestlige og sørlige Europa, Midtøsten, Afrika, Nord- og Sør-Amerika og Karibia. Arten har vært på kontinuerlig spredning siden slutten av 1970-tallet. I Europa har arten spredd seg raskt siden 2000.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Skuhrava, M. et al. 2010. Diptera. Chapter 10. In: Roques, A. et al. (Eds.) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4 (2): 553-602.
  • Alain Roques 2006. Aedes albopictus DAISIE
Naturtyper
 • Levende dyr og dyrebo

  Fremtidig

 • Fastmarksskogsmark

  Fremtidig

 • Konstruert fastmark

  Fremtidig

 • Massedeponier

  Fremtidig

Hunnene av denne arten er dagaktive og suger blod hos vertebrater, primært mennesker, men også andre pattedyr, fugler og reptiler.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)