NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Janetiella siskiyou

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Telling
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Arten er ikke observert i Norge.

Forventet levetid konklusjon 2 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 4
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag.

Kriteriedokumentasjon

Janetiella siskiyou har sin naturlige opprinnelse i Nord-Amerika. Arten er ikke registrert fra Norge, men den har blitt observert i bl.a. Danmark, Nederland og England. Det er usikkert hvorvidt arten vil kunne etablere seg i norsk natur. Arten har ingen forventet økologisk effekt. Arten vurderes i kategori "lav risikio".

Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Arten er vurdert som fremmed art for Europa i Skuhrava et al. 2010.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er ikke registrert fra Norge, men den har blitt observert i bl.a. Danmark, Nederland og England. Det er usikkert hvorvidt arten vil kunne etablere seg i norsk natur.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Skuhrava, M. et al. 2010. Diptera. Chapter 10. In: Roques, A. et al. (Eds.) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4 (2): 553-602.
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

  Fremtidig

 • Grøntområder og idrettsanlegg

  Fremtidig

 • park

  Fremtidig

 • kirkegård

  Fremtidig

 • Levende planter på land

  Fremtidig

 • tofrøbladete

  Fremtidig

Arten er registrert i frø på Lawsonsypress/edelsypress.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100