NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Aphidoletes abietis

Svartelistet

Høy risiko   HI:4a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Telling
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Arten er ikke observert i Norge.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 4
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Det er antatt at arten lett ville kunne spre seg vi transport av tømmer, skogsredskap og handel.

c Naturtypekolonisering

 • Fastmarksskogsmark.

Kriteriedokumentasjon

Aphidoletes abietis er en gallemygg-art som er predator på gul grangallelus (Adelges abietis (L.)), som er en vanlig art i granskog i hele landet. Arten har sin naturlige opprinnelse i Sør- og Mellom-Europa, men har den senere tiden spredt seg nordover, så langt som Storbritannia, Polen og Russland. Det er antatt at forholdene i Norge tilbyr gode muligheter for etablering i granskogsområder. Arten har liten effekt på naturtyper og stedegne arter, men det er antatt at spredningspotensialet og muligheten for etablering i nye områder er høy. Aphidoletes abietis vurderes i kategori "høy risiko".

Først observert i Norge
Ikke observert i Norge
Første observerte etablering i Norge
Ikke etablert i Norge
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Arten har naturlig opprinnelse i Sentral- og Sør-Europa.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted

Arten er ikke observert i Norge.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
0,5 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Denne arten er ikke observert i Norge, men det antas at den har gode muligheter for både etablering og spredning her.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten har naturlig opprinnelse i Sør- og Mellom-Europa, men den har spredt seg nordover så langt som Storbritannia, Polen og Russland.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Harris, K.M. 1973. Aphidophagous Cecidomyiidae (Diptera): taxonomy, biology and assessments of field populations Bull. ent. Res. 63: 305-325
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

  Fremtidig

  • dominans av enkelt-arter
  • Bartrær
  • gran
 • Levende planter på land

  Fremtidig

 • enfrøbladete

  Fremtidig

 • Levende dyr og dyrebo

  Fremtidig

 • nebbmunner

  Fremtidig

 • mellomboreal sone

  Fremtidig

 • sørboreal sone

  Fremtidig

 • boreonemoral sone

  Fremtidig

Arten er predator på gul grangallelus (Adelges abietis (L.)), som er en vanlig art i granskog i hele landet.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100