NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Braula schmitzi

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon 2 år
Grunnlag for forventet levetid

En varmekjær art som med stor sannsynlighet vil ha vanskeligheter med å etablere seg i norsk klima.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 2
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Beregnet på tambienes bevegelse ut fra kuben.

Kriteriedokumentasjon

Bilusen B. schmitzi lever i bisamfunn, men forårsaker relativt beskjeden skade. Arten er ikke kjent fra Norge, men dersom arten er på spredning nordover i Europa, kan den tenkes å dukke opp. Sjansen for å bli oppdaget og raskt bekjempet ker god. Arten vurderes derfor til å ha liten sjans for å etableres i Norge.

Naturlig opprinnelse
 • Ukjent

Arten er kryptogen mht opprinnelsessted. Arten finnes over det meste av verden hvor det drivesa birøkt. Arten er ikke observert i Norge, men er utbredt i Sør- og deler av Mellom-Europa.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Vurdert som fremmedart i Skuhrava et al. (2010).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
0,5 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten kan tenkes å etablere seg i Norge, men på grunn av god kontroll fra birøktere, vil arten sannsynligvis raskt bli oppdaget og evnt. bekjempet.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

I Europa er arten utbredt i flere land i Middelhavsområdet, samt i England. Arten kan være i spredning nordover.

Naturtyper
 • sørboreal sone

  Fremtidig

 • boreonemoral sone

  Fremtidig

 • Åker og kunstmarkseng

  Fremtidig

 • vepsebol

  Fremtidig

 • årevinger (veps)

  Fremtidig

 • Kulturmark

  Fremtidig

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med invertebrater

  (Pågående)