NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Phyllobius intrusus

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Siden arten nylig har etablert seg i Norge, er det knyttet stor usikkerhet til de økologisk risiko. Siden det finnes flere nærstående arter av løvsnutebiller i Norge, kan man ikke utelukke effekter på disse. Det er ikke observert ytterligere spredning i Norge.

Først observert i Norge
Kristiansand - 2009
Første observerte etablering i Norge
Kristiansand - 2009
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2009 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten ble først påvist i Europa i Norge i Kristiansand i 2009. Kan forventes å spres videre.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er introdusert til USA fra Japan.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Ødegaard, F. & Berggren, K. 2010. The first European records of the arborvitae weevil Phyllobius intrusus Kono, 1948 (Coleoptera, Curculionidae) in Norway. Norwegian Journal of Entomology 57: 162-165.
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

 • Konstruert fastmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med hageplanter

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Pågående)